Hållbar källsortering för planetens – och dina – behov

En miljöstation gör nytta först när den används. Evolution kan anpassas till både användare och kretslopp för att bli välanvänd varje dag. År efter år efter år.

Att återvinna är självklart för oss och en viktig del i att minimera våra fotavtryck. Miljöhänsyn är också en given del i det moderna och hållbara kontoret.

Modulerna rymmer olika avfallskärl – från små backar till returkärl på 190 liter. Tillsammans ser vi till att allt från kapsyler till bubbelplast kan återgå till det eviga kretsloppet. Varje kontor har sina behov – och vi har lösningen för ditt.

DIMENSIONER

H: 876, 1068, 1142 
B: 350, 395, 613, 650 
D: 580, 725

DESIGN

Färger och material

Vit

Ljusgrå

Björk laminat

Ek laminat

Bok Laminat

Valfri Kulör

VITT LAMINAT

K 1040

GRÅTT LAMINAT

F 7927

BJÖRK LAMINAT

K 3855

EK LAMINAT

K 7603

BOK LAMINIAT
SVART LAMINAT

F 2297

SVART MATT LAMINAT

9060-007

ANTRACIT LAMINAT

F 2297

ANTRACIT MATT LAMINAT

9060-12